O ozonie

Co to jest ozon – krótko o ozonie?

Cząsteczki ozonu O3, określanego często jako aktywny tlen, zbudowane są z trzech, a nie dwóch atomów, jak zwykły tlen O2, którym oddychamy. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa „ozein” oznaczającego zapach. W naturze występuje w górnych warstwach atmosfery na wysokości ok. 30 km, gdzie powstaje pod wpływem promieniowania nadfioletowego. Cząsteczki O2 rozpadają się, a ich atomy ponownie się łączą, tworząc ozon O3. Wytwarzany jest także na skutek wyładowań elektrycznych podczas burz. Świeży zapach, który odczuwamy po ich zakończeniu, jest właśnie efektem powstawania ozonu. Ciekawostką o ozonie jest fakt, że tworzy się także w wodospadach. W normalnych warunkach jest bladoniebieskim gazem o nieco większej gęstości od powietrza. W przedziale temperaturowym od -193ᵒC do -111ᵒC staje się cieczą w kolorze fioletowym, a poniżej -193ᵒC, fioletowym ciałem stałym.

Jak powstaje ozon wykorzystywany przemysłowo?

Są dwie metody wytwarzania ozonu: za pomocą światła ultrafioletowego i wyładowań koronowych. Lampy UV nie są zbyt wydajne, trudno zatem z ich wykorzystaniem uzyskać wysokie stężenie ozonu, nie powodują jednak powstawania żadnych produktów ubocznych. Znacznie bardziej efektywną i częściej wykorzystywaną metodą produkcji ozonu są generatory z wyładowaniami koronowymi. Urządzenia te wykorzystują łuk elektryczny do tworzenia pola elektrycznego podobnego do błyskawic. Używany do tego jest prąd o wysokim napięciu, co najmniej 5 000 Voltów. Generatory ozonu mogą używać do jego wytwarzania powietrza atmosferycznego. W ten sposób można uzyskać jego stężenie w granicach 1%-3%. Przy zastosowaniu koncentratorów tlenu o wysokim stopniu czystości można uzyskać stężenia 8%-16%. Wyższe, wymagają użycia czystego tlenu jako źródła.

Właściwości ozonu

Ozon jest gazem nietrwałym. Oznacza to, że możemy powiedzieć o ozonie, że już w temperaturze pokojowej zaczyna się rozpadać do tlenu. W ciągu 20-60 minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza jego stężenie maleje do połowy wartości początkowej. Ozon znacznie lepiej rozpuszcza się w wodzie, wchodząc w natychmiastową reakcję z innymi rozpuszczonymi w niej związkami chemicznymi lub cząsteczkami biologicznymi. Jego rozpad w wodzie trwa 20-30 minut. Na jego czas wpływ ma przede wszystkim  temperatura, pH, stężenie ozonu oraz innych substancji chemicznych.

Ozon ma silne właściwości dezynfekujące i odświeżające powietrze. Nieodwracalnie niszczy bakterie, wirusy, zarodniki i pleśnie, dlatego używany jest do dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni. Nieodwracalnie eliminuje także zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Niszczy, a nie tylko masuje lotne cząsteczki przenoszące zapachy, takie jak dym papierosowy, zapach, kału, moczu, wymiocin, a nawet rozkładającego się ciała. Za pomocą ozonu można usunąć także różnego rodzaju zapachy chemiczne oraz uciążliwą wiń spalenizny po pożarze.  Ozon eliminuje też wszelkie patogeny 50 razy skuteczniej niż chlor. Wykorzystywany jest zatem do oczyszczanie pomieszczeń ze szkodliwych drobnoustrojów, wyjaławiania wody pitnej, czyszczenia basenów, a także konserwacji wyrobów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami zapraszamy do kontaktu.

Działanie i właściwości ozonu.

ZADZWOŃ

O ozonie
ZADZWOŃ !!