Ozonowanie po zalaniu

Ozonowanie po zalaniu

Walka ze skutkami zalania domu czy mieszkania jest bardzo trudna. Niezależnie od tego, co było jego przyczyną, potrzeba sporo wysiłku i czasu, aby doprowadzić wnętrza do pierwotnego stanu. Ostatnim etapem prac powinna być dokładna dezynfekcja ścian, podłóg i wszelkich innych powierzchni. Najlepiej wtedy wdrożyć ozonowanie po zalaniu.

ZADZWOŃ

Dlaczego po zalaniu warto przeprowadzić ozonowanie?

Przyczyną zalania mieszkania może być awaria instalacji wodnej, grzewczej lub kanalizacji. W budynkach wielorodzinnych zdarza się, że awaria miała miejsce u sąsiada, a my ponosimy jej konsekwencje. Niekiedy woda dostaje się do wnętrza budynku przez nieszczelny dach, czy niedrożne rynny. Powodem zalania mogą być także obfite opady deszczu, gdy wokół domu nie wykonano systemu odwodnienia, ani izolacji fundamentów. Jak najszybciej podjąć działania, które usuną jego skutki. Niezależnie jednak od tego, co było przyczyną zalania domu, mieszkania, czy innego budynku.

Po wypompowaniu lub zebraniu wody należy wynieść z pomieszczeń wszystkie sprzęty i przystąpić w zależności od potrzeb do osuszania ścian, sufitów i podłóg. Proces ten jest długotrwały i nie zawsze pozwala uniknąć rozwoju pleśni i grzybów. Bardzo ważne jest zatem to, aby przed ponownym wprowadzeniem do domu lub mieszkania, przeprowadzić dokładną dezynfekcję.

Ozonowanie pomieszczeń po zalaniu pozwala pozbyć się zarodników pleśni i grzybów, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Dezynfekcja konieczna jest także, gdy przyczyną zalania była awaria kanalizacji. Po jej wybiciu w pomieszczeniach, gdzie rozlały się ścieki obecne, są różnego rodzaju niebezpieczne dla zdrowia patogeny. Poza tym unosi się w nich bardzo nieprzyjemny zapach. Ozon jest gazem, który silnie reaguje z innymi cząsteczkami. Skutecznie rozbija ich strukturę, co pozwala usunąć nieprzyjemną woń i wszelkie drobnoustroje obecne w pomieszczeniach. Największą jego zaletą jest to, że dociera do wszystkich szczelin, przewodów wentylacyjnych. Wnika również w różnego rodzaju porowate powierzchnie, dokładnie je dezynfekując.

ZADZWOŃ

Jak przebiega proces ozonowania po zalaniu?

Po osuszeniu budynku po zalaniu i zakończeniu jego sprzątania, przed powrotem do korzystania z pomieszczeń konieczne jest przeprowadzenie ich dezynfekcji. Ozonowanie pozwala skutecznie i bardzo dokładnie pozbyć się grzybów i pleśni i innych niebezpiecznych dla naszego zdrowia patogenów. Prace rozpoczynamy zawsze od przygotowania pomieszczeń. Najpierw zabezpieczamy wszystkie sprzęty, które nie powinny mieć kontaktu z ozonem, a następnie ustawiamy generatory ozonu. Osoby należące do naszego zespołu mają wiedzę potwierdzoną certyfikatami. Posiadają również duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu usług. Zawsze precyzyjnie dobieramy czas, w którym muszą działać urządzenia wytwarzające ozon powierzchni budynku. Pozwala to uzyskać odpowiednie jego stężenie. Gdy generator zostanie wyłączony, a poziom ozonu spadnie do bezpiecznego poziomu, nasi pracownicy wchodzą do pomieszczeń, aby otworzyć wszystkie okna. Po wywietrzeniu mieszkania, wykonaniu pomiaru i uzyskaniu wyniku potwierdzającego następuje spadek stężenia ozonu do bezpiecznego poziomu. Wtedy można wrócić do użytkowania wszystkich pomieszczeń.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami zapraszamy do kontaktu.

Działanie i właściwości ozonu.

ZADZWOŃ

Ozonowanie po zalaniu

Przeprowadzamy również ozonowanie po pożarze

ZADZWOŃ !!